události
HomeMagazínUdělejte si podlahové vytápění za jeden den

Udělejte si podlahové vytápění za jeden den

- Reklama -aktualita

Hledáte způsob, jak byste věděli předělat vaše zastaralé vytápění na moderní podlahové vytápění? Máte pocit, že by vás to stálo nemalé finanční prostředky a zároveň obrovské rekonstrukční zásahy? V tom případě máme pro vás výbornou zprávu. Vaše obavy můžete hodit za hlavu, protože existuje jednoduché a levné řešení, jak si v bytě nebo rodinném domě svépomocí zhotovit podlahové vytápění.

9

S podlahovým vytápěním se obvykle spojuje představa o náročné instalaci v podlaze, jejíž nezbytnou součástí je i technologie vyžadující navíc extra prostor, resp. technickou místnost. Takový stavební zásah není možné provést ani z omezeným chodem domácnosti. Je nutné celý dům nebo byt kompletně vyklidit čímž se dům stává na čas rekonstrukce neobyvatelný. Z tohoto důvodu se mnoho lidí vůbec nad touto možností při rekonstrukci bytu či domu ani nezamýšlí.

Existuje ale jedno řešení, které se dá aplikovat i při plném fungování domácnosti. Topné folie Heat Decor lze aplikovat přímo pod laminátovou podlahu a celá rekonstrukce nemusí trvat více než jeden den. V tomto článku si ve zkratce shrneme jako nato.

 1. Příprava před instalací

V první řadě je nutné pořídit si potřebný materiál. S touto otázkou si snadno poradíte v e-shopu na to určeném. Pak si připravte místo, kde se topná fólie připojí. Pokud je rekonstrukce rozsáhlá, doporučuje se přivést samostatný kabel CYKY 3 x 2,5 z rozvaděče do místnosti, kde bude topení instalováno. V nouzovém případě se dá využít i některá zásuvka v místnosti, která je součástí nepříliš zatěžovaného okruhu. Místo, kde se přivede kabel by mělo být ve výšce vypínačů, nakolik tam bude později připojen termostat, který vyžaduje obsluhu. Je třeba tedy vykrouží otvor pro instalační krabici 76 x 70 mm. Od krabice k zemi svedete dvě chráničky s průměrem 16 mm. Jedna pro přípojné vodiče a druhá pro senzor teploty podlahy.

Místnost je třeba kompletně vyklidit a vyčistit. Pokud jsou na podlaze větší díry, uzavřete je. Mírné nerovnosti do 3 mm vyrovná tepelněizolační podložka.

 1. Pokládka tepelněizolační podložky

Tepelněizolační podložka je potřebná ze dvou důvodů. Zabraňuje přímému ochlazování topné fólie a zároveň slouží k zapuštění vodičů a konektorů potřebných při instalaci. Tepelněizolační podložku třeba rozložit po celé místnosti, to znamená i tam kde topná fólie nebude. Jednotlivé pásy se mezi sebou spojí lepicí páskou.

 1. Pokládka topné fólie

Topná folie se rozmisťuje podél pokoje, aby bylo co nejméně připojovacích bodů. V místě, kde se bude fólie připojovat musí zůstat minimálně 8 cm místa od stěny. Fólii třeba rovnoměrně rozmístit po místnosti tak, aby se nepřekrývala a přilepit lepicí páskou po celých okrajích.

 1. Zapojení topné fólie

Protáhněte senzor teploty podlahy přes chráničku do instalační krabice. V tepelněizolační podložce vyřežte nožíkem drážku pro senzor v místě, kde se nachází topná část fólie, senzor uložte do drážky a přilepte páskou. Do druhé chráničky provlékněte hnědý a modrý vodič, aby z instalační krabice přesahoval alespoň 20 cm.

V tepelněizolační podložce vyřízněte drážku na vodiče k nejbližšímu místu připojení a potom ke všem ostatním. V místě připojení vyřízněte drážku pro uložení konektoru 5 x 5 cm. Vodiče začněte ukládat do drážky od místa chráničky a postupně jejich přilepujte o tepelněizolační podložku. Hnědý vodič zapojte do konektoru vlevo a modrý do konektoru vpravo.

Pokud je v místnosti fólií více, vložte do konektoru i další řidič, který bude pokračovat do následující fólie. Topné folie se zapojují paralelně, jak je vidět na obrázku níže. K fixování konektoru použijte lisovací kleště.

Zapojení topné fólie Heat Decor
Zapojení topné fólie Heat Decor. | Zdroj: Eco Term

 1. Heat Decor topná fólie
 2. Vestavěný nábytek
 3. Vzdálenost min. 5 cm
 4. Vzdálenost 0.5 – 1 cm
 5. Maximální délka topného pásu
  (Podle tabulky specifikace produktu)
 6. Řidič Fáze (L)
 7. Vodič Neutral (N)
 8. Senzor teploty podlahy
 9. Termostat

Když jsou všechny konektory zapojeny, zaizolujte jejich voděodolnou samovulkanizační páskou. Na jeden konektor použijte dva kusy vulkanizační pásky délky 5 cm. Jeden přilepte ze spodu a druhý z vrchu. Pořádně pozatláčajte, aby se obě pásky dokonale spojily a vytvořily vodotěsný spoj.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Must Read
- Reklama -PR články
Related News
- Advertisement -podnikatel